terug naar de lijstvorige | volgende
Het graf in vak C2, rij 229, nummer 2 van Hendrikje Berends
man of vrouw
voornamen
roepnaam
tussenvoegsel
achternaam
partner Ebbinge, Jan
beroep
geboortedatum
geboorteplaats
datum overleden
overlijdensplaats
leeftijd 79 jaar
datum begraven
 
Verwanten:
echtgenoot Jan Ebbinge

foto: www.online-begraafplaatsen.nl