terug naar de lijstvorige | volgende
Het graf in vak A3, rij 44, nummer 6 van Ruurd Melle Veenhoff
man of vrouw
voornamen
roepnaam
tussenvoegsel
achternaam
partner Kleinbergen, Fokje
beroep
geboortedatum
geboorteplaats
datum overleden
overlijdensplaats
leeftijd 79 jaar
datum begraven
 
Verwanten:
echtgenote Fokje Kleinbergen

foto: Lucas A. Ocken